Zodpovední vedúci firmy

Radovan Sidor – obchod a marketing
sidor@doraz.sk I 0904 828 590

Ondrej Surgent – produkt špecialista
surgent@doraz.sk I 0904 565 496

Michal Hovančák – architekt a dizajn
hovancak@doraz.sk I 0948 455 398